Możliwość komentowania Szybka oraz rzetelna wycena firm została wyłączona

Sprawna oraz profesjonalna wycena spółki
Sprawna oraz rzetelna wycena spółek zapewniona jest przez markę Cann Advisory. Prace wykonane są przez umiejętnych ekspertów, trakujących zlecenia priorytetowo. Klienci mogą oczekiwać, że wszystko zostanie zrealizowane na wysokim poziomie. Eksperci wycenią: spółki, zorganizowane segmenty firm, pakiety większościowe oraz mniejszościowe w spółkach, a także projekty o charakterze inwestycyjnym. Usługa może dotyczyć: mniejszych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, firm średnich i do dużych zakładów pracy a także spółek. Zawsze w trakcie czynności jaką jest wycena spółek zastosowane są techniki adekwatne dla celów klienta. Specjaliści dodatkowo uwzględnią aktualną kondycję ekonomiczną firmy. Doświadczenie specjalistów pozwala na kompleksowe podejście, a także na to, by przejrzeć wyceny firm przygotowane przez innych specjalistów. Do Cann Advisory można zgłaszać się, gdy: ma nastąpić nabycie albo wyprzedanie firmy, zaplanowana jest fuzja spółki, planuje się rozdział firmy albo wieloaspektowe planowanie podatkowe. Inne przesłanki to: ma miejsce postępowanie na polu prawnym, następuje emisja nowych akcji lub udziałów w spółce, niezbędna jest ocena planowanych opcji strategicznych, bądź przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wycena jest kompleksowa i zawiera: wycenę nieruchomości oraz urządzeń. Dlatego pozwoli na skuteczne zrealizowanie planów spółki, bez jakiegokolwiek ryzyka. Cann Advisory to marka rekomendowana na rynku.

+Reklama+

Comments are closed.